در راستای ارائه خدمات کاربردی، هواشناسی کرمان و شرکت دانش بنیان فنی مهندسی داده کاوه ویرا ژرف کویر امروز جلسه ای برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، اداره کل هواشناسی کرمان در راستای شعار سال ۱۴۰۱ «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» توسط رهبر انقلاب و  با هدف توسعه همکاری‌های مشترک میان شرکت‌های دانش‌بنیان و هواشناسی امروز جلسه مشترک با شرکت دانش بنیان فنی مهندسی داده کاوه ویرا ژرف کویر برگزار شد در این جلسه مدیر کل هواشناسی استان کرمان گفت: ‌مدل‌های همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان با مجموعه‌های دولتی جهت رفع نیازهای آنها و اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار،و همچنین ارائه خدمات کاربردی اهمیت ویژه‌ای دارد. لذا با توجه به خدمات این شرکتها می توان در رفع مشکلات جامعه و بالاخص همسو با اهداف و وظیفه هواشناسی در بخش های مختلف از جمله کشاورزی و پیش بینی ، هشدار و پایش پدیده های جوی با توجه به سرمازدگی های اخیر در استان کرمان در این بخش گام برداشت. در این جلسه اعظم کرمی نماینده شرکت دانش بنیان به تشریح اقدامت انجام شده و قابل انجام توسط این شرکت پرداخت همچنین برای طراحی الگو در مباحث مطرح شده، ابتدا چالش های موجود  در توسعه همکاری‌های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

You must be logged in to post a comment.