اداره کل هواشناسی استان کرمان

 

سر تیـتر خبر هواشـناسی: جوی به نسبت آرام در استان

—————————————————————————————-

پیـش بینی : طبق بررسی آخرین نقشه های هواشناسی روز چهارشنبه پدیدۀ غالب در استان افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید در شرق و جنوبشرق پیش بینی می شود. روز پنجشنبه و جمعه جوی پایدار در استان حاکم خواهد بود. همچنین از روز شنبه علاوه بر افزایش ابردمای هوا بطور نسبی افزایش می یابد.

You must be logged in to post a comment.