تا اوایل هفته آینده جوی نسبتاً آرام و پایدار در اکثر مناطق استان پیش بینی می شود. از روز جمعه بر شدت وزش باد و گرد و خاک در شرق و جنوبشرق استان افزوده خواهد شد جهت باد غالب در بیشتر مناطق شمال غربی می باشد. دما نیز تغییرات محسوسی نخواهد داشت.

تو صیه هواشناسی کشاورزی به

 • باغبانی:
 • برداشت زعفران قبل از طلوع آفتاب و گرم شدن هوا
 • انجام تمهیدات لازم جهت ایجاد دود در اطراف زمین های زعفران جهت کاهش خسارت سرما
 • اقدام به برداشت و فرآوری مناسب محصول زرشک
 • تسریع در برداشت محصولات قابل برداشت و انبارداری مناسب
 • جمع آوری میوه های پلاسیده کف باغ و تاج درختان و معدوم نمودن آنها
 • خودداری از استفاده گونی های پلاستیکی برای انبار کردن محصول

گردو:

 • انجام عملیات مکانیکی در باغات گردوی آلوده به آفت کرم خراط در مناطق سردسیر

نخلداران:

 • هرس خوشه های درختان در باغاتی که برداشت انجام شده است و خارج کردن آن از باغ

پسته داران:

 • خودداری از مصرف کود ازته در باغاتی که ریزش برگ داشتند.
 • انجام آبیاری سنگین بعد از برداشت
 • قابل توجه باغداران بهترین زمان انجام محلول پاشی فروت ست قبل از بیدار شدن درخت می باشد. لذا جهت کاهش هدردادن سرمایه این نکته را مد نظر قرر دهند.
 • خودداری از رها سازی ضایعات پوست نرم پسته (نخاله ها) در اطراف باغ و محل زندگی و پوسیدن این ضایعات در خاک و در چالکودهای نزدیک ریشه باعث
 • جمع آوری و کمپوست سازی این ضایعات با استفاده از روشهای علمی و پس از آن استفاده از آنها بعنوان یک کود آلی علاوه بر کاهش آلودگی در باغات میتواند به تغذیه درخت و اصلاح خاک

 

زراعت:

 • اقدام به کشت یونجه در مناطق گرمسیر
 • اتمام کشت جو ویونجه در مناطق سردسیر

سالن های تولیدی، ، گلخانه ها و انبارها:

 • با توجه به تغییرات دمایی کنترل درجه حرارت داخل گلخانه و سالنهای پرورش قارچ وانبارهای نهاده های کشاورزی انجام گردد.
 • عایق بندی سقف سالن های پرورشی جهت کاهش اتلاف انرژی

دامداری ها

 • تنظیم دمای سالن های پرورشی

پرورش ماهی

 • کنترل دمای آب استخرهای پرورش ماهی
 • عدم تخلیه کامل آب استخرها برای حفظ دمای آب
 • عدم تغذیه زیاد در ساعات سرد روز
 • زنبورداران
 • متراکم سازی کندوها و کاهش فضای خالی بین کندوها و حذف قابهای اضافی در کندوها
 • جابه جایی کندوها از مناطق سردسیر به گرمسیر
 • اقدام به تغذیه پاییزه زنبورهای عسل
You must be logged in to post a comment.