کارشناسان گروه تحقیقات و پایش هواشناسی کرمان در دوره آموزش مطالعات فنولوژی و اندازه گیریهای بیومتری در ایستگاههای هواشناسی کشاورزی در هواشناسی هرمزگان شرکت کردند

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان از تاریخ ۱۲ آبان ماه  دوره آموزشی مطالعات فنولوژی و اندازه گیریهای بیومتری در ایستگاههای هواشناسی کشاورزی در هرگان برگزار شد و تا ۱۵ آبان ادامه داشت

. این دوره از جمله دوره های پودمانی سازمان هواشناسی کشور می باشد که در هرمزگان به مدرسی کیانوش عارفی برگزار شد. در این دوره کارشناسان تحقیقات و پایش هواشناسی کرمان، هرمزگان و سازمان هواشناسی کشور شرکت داشتند و مراحل فنولوژِی محصولات باغی و زراعی و همچنین بیومتری آنها ، اهمیت فنولوژِی و بیومتری محصولات کشاورزی در تهک کشاورزی بیان شد ،  در پایان حاضرین در دوره در  آزمون پایان دوره شرکت کردند .

 

You must be logged in to post a comment.