رئیس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور در شورای اداری استان کرمان شرکت کرد

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان با دعوت از رئیس مرکر ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور جهت حضور در  جلسه شورای مدیریت اداری استان کرمان، ضیائیان در این جلسه حضور یافت. در جلسه مذکور که در محل استانداری برگزار شد کلیه نمایندگان و فرمانداران شهرستان ها و مدیران دستگاههای اجرایی استان حضور داشتند. در این جلسه رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور به مساله خشکسالی و میزان بارش های استان اشاره نمود و گفت سال گذشته تمام شهرستان های استان کرمان با خشکسالی بسیار شدید مواجهه بودند .در ادامه ضیائیان ابراز امیدواری کرد  که سال جاری با توجه به پیش بینی های فصلی و همچنین میزان بارش های دریافتی تا کنون، سال آبی خوبی ، برای کرمان باشد. ایشان با اشاره به نتایج مدل های اقلیمی گفت مبحث مدیریت منابع آب بسیاز ضروری می باشد. در پایان جلسه رئیس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور به سوالات حاضرین پاسخ داد و در مصاحبه تلویزیونی نیز شرکت کرد. شایان ذکر است این مصاحبه از خبر استانی کرمان ساعت ۲۰ پخش شد

You must be logged in to post a comment.