مدیریت و همکاران هواشناسی جهت ابراز همدردی در مراسم ترحیم پسر آقای محسنی شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کرمان روز چهارشنبه ۲۵اردیبهشت ماه، تورج جدیدی مدیر کل به اتفاق مدیران و کارکنان ستادی و شهرستانی هواشناسی در مراسم ترحیم مرحوم سرباز وظیفه پوریا محسنی پسر گرانقدر همکار گرامی آقای محسنی  از کارکنان هواشناسی شهرستان بافت شرکت و ضمن قرائت فاتحه با بازماندگان و بستگان آن مرحوم ابراز همدردی نمودند. مرحوم پوریا محسنی سرباز وظیفه پادگان هوانیروز عصر دوشنبه بر اثر سانحه تصادف به لقاء الله پیوست. روحش شاد و یادش گرامی.

You must be logged in to post a comment.