مدیر کل هواشناسی در کارگروه شرایط اضطرار هوا حضور یافت

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان ،کارگروه شرایط اضطرار هوا با توجه به غبار و آلودگی هوا در برخی از شهرستان های استان، با حضور اعضا تشکیل شد. هواشناسی، مدیریت بحران استانداری، علوم پزشکی و محیط زیست از جمله اعضای این کارگروه می باشند. مدیر کل هواشناسی گفت با توجه به پیش بینی پایداری شرایط جوی موجود در استان و وجود غبار در روزهای آینده، تصمیم به تعطیلی کارهای ساختمانی و سیمانی و همچنین تخریب برای امروز اتخاذ گردید و تصمیم گرفته شد برای روزهای آینده نیز با توجه به شاخص آلودگی و مشورت محیط زیست و علوم پزشکی تصمیمات لازمه اتخار و اطلاع رسانی خواهد شد.

You must be logged in to post a comment.