مدیر کل هواشناسی استان کرمان، شامگاه شنبه ۱۹ فروردین در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی کرمان با موضوع سرمازدگی شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کرمان، محسن عراقی زاده  در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری حضور یافت. ایشان در این گفتگو به اقدامات انجام شده توسط هواشناسی استان در خصوص کاهش دما وسرمازدگی فروردین ماه در این استان پرداخت و گفت: هواشناسی با توجه به مدل ها و نقشه های موجود می تواند تا ده روز روند پدیده های هواشناسی را با ۹۸ درصد صحت اعلام نماید. ایشان با اشاه به بعد زمانی پیش بینی ها گفت: هر چه بعد زمانی بیشتر شود خطای پیش بینی نیز بیشتر می شود.

عراقی زاده در بخشی از سخنان خود گفت: در خصوص این سرما ها، از اسفند ماه طبق نامه های رسمی به استانداری، مدیریت بحران، سازمان جهاد کشاورزی و پژوهشکده پسته رفسنجان جهت هماهنگی وآگاهی دادن به کاربران و همچنین انجام اقدامات لازم جهت کاهش خسارت اعلام نمود. همچنین در بازه سه روز قبل از بحران هشدار های جداگانه صادر گردید.

عراقی زاده خاطر نشان کرد هر چند کاربران هواشناسی توقع پیش بینی نقطه ای  دما را دارند ولی با توجه به امکانات فعلی و عدم وجود ایستگاه در تمام نقط استراتژیک از نظر کشاورزی ، تنها با نصب ایستگاه های هواشناسی کشاورزی این امر امکان پذیر است

ایشان تاکید کرد در آینده نزدیک به کمک سازمان جهاد کشاورزی استان وشرکت های دانش بنیان به نصب و راه اندازی ایستگاه های هواشناسی کشاورزی در مناطق پر ریسک از نظر کشاورزی اقدام خواهد شد

در بخشی از این گفتگو عراقی زاده به میزان بارش ها در استان اشاره نمود و گفت همچنان استان کرمان تحت تاثیر خشکسالی می باشد.

در این گفتگو رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان نیز حضور داشت و در مورد میزان خسارات مطالبی ارائه نمود

.

You must be logged in to post a comment.