شهرالرًمضان الًذی انزل فیۀ القرآن هدی للناس و بٌینات من الهدی والفرقان

حلول ماه رمضان ، ماه ضیافت الهی و بهار قرآن، بر عموم مسلمانان جهان و همکاران ارجمند هواشناسی استان کرمان مبارک باد.

روابط عمومی هواشناسی استان کرمان

You must be logged in to post a comment.