طبق بررسی آخرین نقشه های هواشناسی در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر، وزش تند بادهای لحظه ای و رگبار های پراکنده بویژه در ارتفاعات جنوبغرب و غرب استان پیش بینی می شود. روند کاهشی دما تا اوایل هفته آینده ادامه دارد

به دلیل خنکی هوا در برخی ساعات به ویژه درشمال ، غرب و جنوب غربی استان ، هنگام سفر به این مناطق لباس گرم و بارانی و چتر همراه داشته باشید.

از روشن نمودن آتش در مراتع و جنگل پرهیز کنید.

از اطراق روی ارتفاعات، در زیر درختان جنگل، زیر دکل¬های برق، حواشی رودها و دره ها ممانعت نموده و چادر از نوع ضد آب در پناه ساختمان مستحکم مستقر شود.

You must be logged in to post a comment.