سازمان هواشناسی کشور در هفتمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات در محور دستگاه برتر در ارائه خدمات الکترونیکی موفق به کسب رتبه شایسته تقدیر شناخته شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، در هفتمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات (فاوا) یادواره شهید دکتر قندی با عنایت به نظر داوران سازمان هواشناسی کشور در محور دستگاه برتر در ارائه خدمات الکترونیکی موفق به کسب رتبه شایسته تقدیر شناخته شد و مورد تقدیر محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت

You must be logged in to post a comment.