فرماندار شهربابک قول مساعدت در تجهیز ایستگاهه واشناسی شهربابک داد

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان،  محسن عراقی زاده با سرپرست فرمانداری شهربابک در خصوص بررسی وضعیت ایستگاه هواشناسی شهرستان دیدار وگفتگو کرد. در این دیدار عراقی زاده مدیرکل هواشناسی استان کرمان مشکل مهم ایستگاه هواشناسی شهربابک را نبودن نیروی انسانی متخصص دانست و گفت: با توجه به این که شهربابک در منطقه حساسی از لحاظ کشاورزی قرار دارد، باید برای تقویت ایستگاه هواشناسی شهرستان به تجهیزات مدرن اعتباراتی در نظر گرفته شود.وی بیان داشت:  نیازمند پشتیبانی مالی شرکت های صنعتی و معدنی شهرستان برای تقویت دستگاه های هواشناسی شهرستان می باشیم.
عراقی زاده تاکید کرد: برای تقویت مرکز هواشناسی میمند به عنوان یکی از قطب های گردشگری شهرستان باید اعتبارات تخصیص داده شود.

در این جلسه همچنین کوشا مسول هواشناسی شهربابک با اشاره به وضعیت بارشی در این شهرستان گفت : متاسفانه برخی ایستگاه های  بارانسنجی بویژه در  مناطق پر بارش در شهربابک فاقد نیروی انسانی است ایشان متذکر شد  لازم هست ایستگاه های باران سنجی این شهرستان به ایستگاه بارانسنجی خودکار ارتقاء یابند و پیگیری لازم در این خصوص انجام خواهد شد.
در ادامه نویدی سرپرست فرمانداری شهربابک نیز با تاکید بر تقویت نیروی انسانی و تجهیزات این ایستگاه افزود: با توجه به نارضایتی کشاورزان برای تقویت ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان از منابع شرکت های صنعتی و معدنی و نیز اعتبارات استانی پیگیری خواهیم نمود.

در این نشست همچنین تصمیماتی در خصوص ایستگاه های باران سنجی، هواشناسی ، انتقال نیروی انسانی از سایر شهرستان ها و …‌اتخاذ شد‌.

همچنین با توجه به اضافه شدن یک نیروی دیگر به هواشناسی شهربابک که تعداد نیروهای این ایستگاه به ۲ نفر افزایش پیدا کرده و بر این اساس  ا یستگاه هواشناسی شهربابک از اول آذرماه ۱۴۰۱ از حالت خودکار خارج و بصورت ۱۲ ساعته به فعالیت خود ادامه خواهد داد

 

You must be logged in to post a comment.