دکتر داود پرهیزکار با کاربران نهایی در شهرستان‌های جنوبی استان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کرمان، پیرو بازدیدهای دوره ای رئیس سازمان هاوشناسی کشور از ایستگاه‌های هواشناسی، دکتر پرهیزکار در سفر به استان کرمان، با حضور در نخلستان، گلخانه و مزرعه سیب زمینی با باغداران و زارعین دیدار و در مورد نحوه اطلاع رسانی هواشناسی و همچنین توصیه‌های هواشناسی کشاورزی ارائه شده توسط کارگروه تهک استان باز خوردگیری انجام داد. 
در این دیدار ها که در شهرستان بم و جیرفت انجام شد، دکتر پرهیزکار تاکید کرد با تغییر رویکرد سازمان هواشناسی و راه اندازی تهک، کاربر نهایی مورد توجه بوده و هدف سازمان هواشناسی بر آن است که از ابتدای نیازسنجی تا به کارگیری داده‌های هواشناسی با کاربران نهایی همراه باشد.
در این سفر که مصادف شد با پایش سرمازدگی مناطق جنوبی استان کرمان درشهرستان های جیرفت، کهنوج و عنبرآباد؛ دکتر پرهیزکار از مزرعه سیب زمینی یکی از کاربران گروه سه تهک کشاورزی دیدن کرد و از نزدیک با روش محافظتی به کار گرفته شده آشنا شد.
شایان ذکر است در دو سال اخیر تهک کشاورزی در جنوب کرمان با پایش سرمازدگی در این مناطق، موفق به ایجاد ارزش افزوده و کاهش خسارت در محصولات جالیزی، گلخانه‌ای و صیفی جات شده است.
دکتر پرهیزکار در گفتگو با کشاورزان گفت: همان گونه که اذعان دارید محصولات‌ کشاورزی از نظر کمی و کیفی تحت‌ تأثیر شرایط جوی هر منطقه قرار دارند و هواشناسی کشاورزی می‌تواند با مطالعه دقیق هر یک از گونه‌های گیاهی و آفات مرتبط با آن‌ها به یاری کشاورز آمده و او را در مراحل مختلف کاشت، داشت، برداشت و مقابله با آفات یاری رساند.
در این دیدارها کاربران تهک کشاورزی استان کرمان ضمن اعلام رضایت از خدمات هواشناسی و همچنین تقدیر و تشکر از مسئولین هواشناسی استان، نقش و جایگاه هواشناسی در زندگی روزمره و تاثیرگذاری آن در تصمیم گیرهای مدیریتی باغ خود را اعلام کردند.
You must be logged in to post a comment.