سرپرست هواشناسی کرمان با مدیر فرودگاههای استان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان معاونین و مدیر کل فرودگاههای استان  کرمان جهت خیر مقدم و تایید ادامه همکاری ها با سرپرست جدید هواشناسی کرمان دیدار کردند.

در این دیدار طرفین به اقدامات انجام شده و همکاری های بین دو اداره اشاره کردند. و ابراز امیدواری کردند که در آینده همکاریها ادامه یابد و تلاش بر آن شود که کاستی ها کمتر و کمیت و کیفیت خدمات بالاتر رود.

 

You must be logged in to post a comment.