جدیدی : اداره کل هواشناسی آماده هر گونه همکاری و تعامل در چهارچوب قانون بارعایت مسائل زیست محیطی می باشد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان سرپرست هواشناسی کرمان با مدیر محیط زیست استان کرمان دیدار کرد. در این دیدار

سرپرست هواشناسی ، توجه به مسائل محیط زیستی و تلاش در جهت کاهش خسارت و رفع معضلات گردوغبار شهرستان های درگیر گردوغبار را یکی از اولویت های کاری اصلی هواشناسی عنوان کرد و بر توجه به ملاحظات محیط زیستی در توسعه شهری تاکید کرد.  جدیدی با اظهار اینکه درحال حاضر در جنگ اقتصادی قرار داریم و بنا بفرموده مقام معظم رهبری همه افراد بایستی در کنار یکدیگر کار کرده و با حرکت جهاد گونه از بحران ها بگذریم ایشان در خصوص نقش محیط زیست گفت نقش نظارتی  و حاکمیتی محیط زیست نقشی بی بدیل در توسعه پایدار وسلامت مردم است ودرهمین رابطه اداره کل آماده هر گونه همکاری و تعامل در چهارچوب قانون بارعایت مسائل زیست محیطی می باشد

جزینی زاده گفت: یکی از برنامه های در دستور کار ما نظارت درخصوص حفظ محیط زیست در استان است و هدف ما فرهنگ سازی در بین مردم و شناخت و آگاه سازیشان درباره حفظ محیط زیست است. همچنین مدیر کل محیط زیست احساس رضایت از تعاملات گسترده محیط زیست با هواشناسی استان کرد و از همکاران هواشناسی تقدیر کرد .

You must be logged in to post a comment.