در پی وقوع پدیده گرد و غبار چند روز اخیر در کرمان دیدار مدیران کل هواشناسی و محیط زیست استان صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی کرمان ، جدیدی مدیرکل هواشناسی استان کرمان در این دیدار با اشاره به پدیده گرد و غبار در سطح استان کرمان و پدیده غالب در مناطق شرقی استان گفت: با توجه به خشکسالی حادث شده ، فراوانی وقوع پدیده گرد و غبار درماههای آتی دوراز انتظار نیست. وی همچنین بر اقدامات پیشگیرانه، افزایش تاب آوری ، مدیریت صحیح منابع آب، انرژی وحفظ محیط زیست دراین شرایط تاکید کرد. جدیدی همچنین به تشریح وضعیت بارش و دمای استان پرداخت و گفت: میانگین بارندگی سال جاری استان  ۴۵ میلیمتر ثبت شده که این میزان بارش نسبت به مدت مشابه سال قبل و بلند مدت به ترتیب ۷۶ و۶۵ درصد کاهش داشته است وی افزود میانگین دمای استان در فروردین ماه ۳ درجه و در اردیبهشت ماه نیم درجه بیشتر از نرمال ثبت شده است.

شاکری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان دراین نشست به تلاش سازمان حفاظت محیط زیست برای جذب اعتبارات درخصوص مدیریت صحیح پدیده گردوغبار وتبعات ناشی ازآن اشاره نمود .

شایان ذکر است به منظور تقویت بخش های مختلف کرمان در برابر حوادث و بلایای طبیعی ، توافق نامه همکاری بین استانداری و ادارات کل هواشناسی و محیط زیست جهت تخصیص اعتبارات لازم ازسوی معاونت محترم عمرانی استانداری  به انجام رسیده و امید می رود جهت پایش و تشخیص بهنگام وتصمیم گیری صحیح تر درخصوص پدیده گرد و غباراقدامات لازم صورت گیرد. بدیهی است با توجه به وسعت استان کرمان هردوحوزه هواشناسی ومحیط زیست نیازمند جذب اعتبارات مورد نیاز هستند چراکه داشتن اطلاعات صحیح  و به هنگام می تواند پایه و اساس برنامه ریزی و تصمیم گیری دستگاههای اجرایی مرتبط استان باشد.

You must be logged in to post a comment.