جدیدی مدیرکل هواشناسی استان کرمان با زند اقطاعی فرماندار شهرستان بافت دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، تورج جدیدی مدیرکل هواشناسی استان  با حضور در فرمانداری شهرستان بافت با  فرماندار این شهرستان دیدار و گفت و گو کرد.

جدیدی ضمن اشاره به اهم فعالیت ها، برنامه ها و ارائه خدمات هواشناسی و نیازهای شهرستانی هواشناسی استان گفت ایستگاه هواشناسی بافت ازجمله ایستگاههای بین المللی هواشناسی است که داده های این ایستگاه به طور ۲۴ ساعت ثبت و گزارش می گردد این ایستگاه نیازمند تامین اعتبار ریالی جهت رفع برخی مشکلات عمرانی و تجهیزات اداری ازجمله تجهیز ایستگاه خودکار هواشناسی است که امید می رود با مساعدت مسئولین این شهرستان مشکلات مذکور در اسرع وقت مرتفع گردد.

در ادامه زند اقطاعی فرماندار شهرستان بافت با توجه به مسائل و مشکلات مطرح شده در خصوص رفع این مشکلات قول مساعد همکاری داد

You must be logged in to post a comment.