به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان در راستای برنامه های دوره ای بازدید از ایستگاههای هواشناسی، مدیر کل هواشناسی کرمان در سفر به غرب استان با فرماندار سیرجان نیز دیدار و گفتگو کرد.  تورج جدیدی در این دیدار ضمن برشمردن اهم فعالیت ها و کاربران بهره مند از خدمات هواشناسی  بخصوص ناوبری هوایی و نیز با اشاره به افزایش پرواز های فرودگاه سیرجان، سلامت پرواز ها را منوط به توجه ویژه به تامین نیروی انسانی و تجهیز و تعمیر ایستگاههای هواشناسی دانست و از پیگیر ها و توجه ویژه آقای حسن پور نماینده مردم شریف سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی و نیز فرماندار محترم شهرستان از مساعدت ایشان در تامین و تخصیص اعتبارت عمرانی در سال ۹۸ تشکر و قدردانی کرد. بهاء الدینی فرماندار سیرجان نیز ضمن تشکر از خدمات و اقدامات مطلوب اداره کل هواشناسی، اظهار کرد به طور قطع استمرار و دوام مساعدت تامین اعتبارات هواشناسی مورد توجه قرار خواهد گرفت. شهرستان سیرجان با دارا بودن شرایط خاص منطقه در غرب استان کرمان دارای دو ایستگاه خودکار هواشناسی سینوپتیک شهر و فرودگاهی می باشد

You must be logged in to post a comment.