در راستای تعمیق روابط و تعامل هواشناسی با دستگاههای اجرایی ، مدیر کل هواشناسی کرمان با حضور در فرمانداری زرند با فرماندار این شهرستان دیدار و ضمن تبریک انتصاب جدید صادق زاده به سمت فرماندار جدید این شهرستان با اشاره به فعالیت های هواشناسی با رویکرد توسعه هواشناسی کاربردی در بخش کشاورزی، اطلاع رسانی به موقع مقابله با سرمازدگی  در فروردین امسال را بر عملکرد محصول پسته زرند تاثیر گذار دانست. به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، تورج جدیدی، همچنین تهیه داده های مطلوب، دسترسی آسان کاربران به داده های هواشناسی را ضروری دانست و به لزوم خودکار سازی ایستگاه هواشناسی زرند تاکید کرد. وی افزود: اکثر ایستگاههای هواشناسی استان کرمان به تجهیزات خودکار هواشناسی مجهز است و مقرر شد در سال جاری ایستگاه هواشناسی زرند نیز که فاقد ایستگاه خودکار هواشناسیمی باشد با تخصیص اعتبار و مساعدت فرمانداری ارتقاء و تجهیز گردد. صادق زاده فرماندار زرند ضمن تشکر از فعالیت ها و اقدامات مطلوب اداره کل هواشناسی، نسبت به تخصیص کامل اعتبار تجهیز ایستگاه زرند  قول مساعد همکاری داد.

You must be logged in to post a comment.