مدیر کل هواشناسی کرمان با فرماندار راور دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان در برنامه بازدیدهای دوره ای از ایستگاههای هواشناسی، مدیر کل هواشناسی کرمان در سفر به شمال استان با فرماندار راور نیز دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، تورج جدیدی در این دیدار با اشاره به واقع شدن راور در حاشیه کویر و همجواری با خراسان جنوبی،  ثبت و ذخیره داده های روزانه و تاریخچه ای هواشناسی منطقه را برای مطالعات زیربنایی استان ضروری دانست وخواستار تامین اعتبار لازم جهت ترمیم و تکمیل شبکه ایستگاههای دیتا لاگر باران سنجی منطقه شد. اژدری فرماندار راور ضمن  استقبال از پیشنهاد مطرح شده و نیز با اشاره به تجربه رواناب و سیلاب فروردین ۹۸ ، قول مساعد پیگیری تامین اعتبار از طریق فرمانداری و رایزنی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را داد. شهرستان راور اکنون دارای دو ایستگاه تمام خودکار  فعال هواشناسی در ایستگاه سینوپتیک شهر راور و نیز  فیض آباد می باشد.

You must be logged in to post a comment.