مدیر شرکت حمایتی خدماتی کشاورزی کرمان از رضایت کاربران این شرکت از خدمات تهک کشاورزی کرمان خبر داد

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان در نشست سرپرست هواشناسی کرمان با کارشناسان و مدیریت شرکت حمایتی خدماتی کشاورزی، رضایت مندی کاربران از خدمات ارائه شده توسط هواشناسی در بخش تهک کشاورزی مطرح شد.

مدیر شرکت حمایتی ،خدماتی کشاورزی کرمان گفت در حالی که رسالت این شرکت در بخش تولید نهاده های کشاورزی از جمله بذر و سم بوده است با کمک اطلاعات هواشناسی کاربران توانسته اند در بهترین زمان سم و بذر خود را تهیه و خسارات مالی کمتری را در سال های اخیر که با هواشناسی ارتباط داشته ایم را متقبل شوند.

محمد محسن قاسمی گفت: دریافت اطلاعات هواشناسی در تخمین زمان کشت مناسب و مدیریت مزارع کمک بسیاری به کارشناسان و کاربران این شرکت کرده است. وی تصریح کرد در حال حاضر نعداد ۵۰۰۰ نفر کاربر از طریق این شرکت خدمات هواشناسی کشاورزی را دریافت می کنند.

سرپرست هواشناسی کرمان تاکید کرد که رسالت تهک کشاورزی ارائه خدمت در بهترین زمان به کاربر نهایی در هر صنفی می باشد. جدیدی افزود: کارشناسان  این اداره کل سعی در این دارند که داده های کاربردی و توصیه های متناسب با هر محصول و هر منطقه را تهیه و در بستر مناسب اطلاع رسانی در اختیار کاربر نهایی قرار دهند.

You must be logged in to post a comment.