یادمان باشد؛ یادشان بیاندازیم:

❇️ 23 مارس – ۰۳ فروردین: روز جهانی هواشناسی  

🔴 World Meteorological Day

 ” The Sun, the Earth and the Weather “

The Sun delivers the energy that powers all life on Earth. It drives the weather, ocean currents and hydrological cycle.  It shapes our moods and daily activities. It is the inspiration for music, photography and art.

 The Sun is a star, just like the ones we can see in the night sky, but much, much closer. Located nearly 150 million kilometres from Earth, it is the heart of our solar system and keeps our planet warm enough for living things to thrive. For over 4.5 billion years, this hot ball of glowing plasma has been the driving force behind weather and climate, and life on Earth.

🔴 روز جهانی هواشناسی

” خورشید، زمین و آب و هوا “

خورشید انرژی را ارائه می دهد که تمام زندگی روی زمین را قدرت می دهد. آن، آب و هوا، جریان های اقیانوس و چرخه هیدرولوژیکی را هدایت می کند. آفتاب، احساسات ما و فعالیت های روزمره را شکل می دهد. خورشید، الهام بخش موسیقی، عکاسی و هنر است.

خورشید یک ستاره است، درست همان طور که می توانیم در آسمان شب ببینیم، اما بسیار، بسیار نزدیک تر است. نزدیک به ۱۵۰ میلیون کیلومتر از زمین واقع شده است، خورشید، قلب منظومه شمسی ما است و سیاره ما را به اندازه کافی گرم نگه می دارد تا بتواند زندگی کند. برای بیش از ۴٫۵ میلیارد سال، این توپ داغ از پلاسمای درخشان، نیروی محرکه آب و هوا ، اقلیم و زندگی روی زمین است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *