مدیر کل هواشناسی کرمان در جلسه تخصصی آب گزارشی از میزان بارش ها و خشکسالی استان ارائه نمود.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، با توجه به رفع محدودیت های کرونایی چهل وهفتمین جلسه از سلسله نشست های تخصصی- ترویجی مستمر در خصوص بحث آب، اثرات خشکسالی بر منابع آب، کشاورزی و منابع طبیعی در راستای حل مشکلات کشاورزان در زمینه آب و آبیاری در سالن جلسات مرکز تحقیقات و آموزش سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد. در این جلسه مدیر کل هواشناسی در خصوص تغییر اقلیم و خشکسالی سخنرانی نمود. محمد نکو آمال همچنین گزارشی از آخرین میزان بارش ها ارائه نمود. در این جلسه استاندار ومعاونین ایشان و سایر مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله آب منطقه ای، محیط زیست، منابع طبیعی، اتاق بازرگانی و نماینده اندیشکده آب ایران نیز حضور داشتند.

You must be logged in to post a comment.