سیستم خودکار برگردان نمابرهواشناسی (FaxBack )

با استفاده از سیستم خودکار برگردان نمابر هواشناسی وظیفه دریافت نمابر بر عهده استفاده کنندگان خارجی بوده و عملاً علاوه بر کاهش بار کاری و صرفه جویی در نیروی انسانی اداره کل، مسئولیت دریافت فکس از عهده اداره کل خارج میشود چرا که حتی در صورت بروز مشکل احتمالی و عدم دریافت درست نمابر کاربران وظیفه دارند عدم موفقیت خود در دریافت نمابر را به اطلاع اداره هواشناسی برسانند.

همچنین با استفاده از سیستم فکس برگردان میزان زیادی در هزینه های مخابراتی نیز صرفه جویی میشود.

کاربران در هنگام تماس پس از پخش منوی صوتی انتخاب خود را انجام داده و نمابر مورد نیاز خود را براحتی دریافت میکنند.

شماره تماس فکس برگردان این اداره کل: ۲۶۵۳۹۴۵

ویژگیهای اختصاصی پیاده سازی شده در سیستم نمابر خودکار هواشناسی به قرار زیرند :

امکان پشتیبانی از ۳ نمابر مجزا و سه گانه که به انتخاب کاربر ارسال می گردند.

  • پیش بینی کلی استان
  • توصیه کشاورزی
  • اطلاعیه و تفسیر هوا

مدیریت (ایجاد، جایگزینی، حذف) نمابرهای سه گانه  از راه دور با دستگاه تلفکس

مدیریت (ایجاد، جایگزینی، حذف) نمابرهای سه گانه  از طریق محیط واسط کاربر نرم افزار

ثبت و نمایش تماسها ، FaxID و CallerID (در صورت پوشش از طرف شرکت مخابرات)

امکان مشاهده نمابر های آماده ارسال در نرم افزار

نمایش وضعیت عملکرد کنونی سیستم

ارائه آمار نمابرهای ارسالی