جمعی از کارشناسان اداره کل هواشناسی کرمان در دوره آموزشی ” تخلیه اضطراری در زمان حملات شیمیایی  ” همراه با شرح سناریو که  شرکت نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی کرمان در این دوره آموزشی نیم روزه که در تاریخ ۹۷/۷/۱۹ در محل جمعیت هلال احمر استان اجرا شد  در خصوص نحوه  تشخیص حملات و نوع عامل شیمیایی(ش.م.ر)، انواع گازها و چگونگی نفوذ و تاثیر آنها در بدن و همچنین مقابله با آن در زمان حمله ، استفاده از ماسک و لباس ضد نفوذ عوامل شیمیایی آموزش های لازم به صورت عملی به شرکت کنندگان ارائه شد.

You must be logged in to post a comment.