ششمین کنفرانس منطقه ای تعییر اقلیم در تاریخ ۲۵و۲۶ آبان ماه ۹۸ در محل سازمان هواشناسی کشور برگزار میشود جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس rccc.irimo.ir  مراجعه نمایید .

 

You must be logged in to post a comment.