در دیدار محسن عراقی زاده  با سلطانی نژاد، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان قول مساعدت و همکاری در جهت رفع مشکلات هواشناسی داد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان؛ مدیر کل هواشناسی استان با حضور در محل دفتر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با صادق سلطانی نژاد دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار عراقی زاده ضمن تشریح اهم فعالیت ها و عملکرد اداره کل هواشناسی و نقش و اهمیت داده ها و پیش بینی های هواشناسی در تصمیم گیریهای کلی استانی و تاثیر آن بر زندگی روزمره مردم، در خصوص اموال و املاک، انواع ایستگاهها و نیز وضعیت پرسنل هواشناسی، توضیحاتی ارائه داد و خواستار حمایت های بیش از پیش گردید. طرفین همچنین در خصوص وضعیت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای هواشناسی استان به بحث و گفتگو پرداختند.

You must be logged in to post a comment.