صبح امروز ایستگاه هواشناسی جیرفت بعد از جزیره سیری بالاترین دما را در بین ایستگاههای هواشناسی کشور داشت

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کرمان، صبح امروز دمای ایستگاه جیرفت به ۳۲ درجه رسید که در بین ایستگاههای هواشناسی کشور بعد ازجزیره سیری با دمای ۳۳ درجه گرمترین صبح را داشته است. کمترین حداقل دما در نیر ۸ درجه ثبت شده است. در بین ایستگاهه ای هواشناسی استان کرمان نیز لاله زار با حداقل دمای ۱۱ درجه خنکترین صبح را داشته است.

You must be logged in to post a comment.