غبار و گرد و خاک از شمال تا جنوب استان کرمان را تحت تاًثیر قرار داد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کرمان، محسن عراقی زاده در مصاحبه تلویزیونی خبر استان در خصوص گرد و خاک چند روز اخیر در استان کرمان گفت: بیش از ۶۰ ساعت اکثر مناطق مختلف استان کرمان غبارآلود بوده اند که کمترین شعاع دید در شهرستان انار ۲۰۰ متر و شهرستان کرمان ۷۰۰ متررسید. وی افزود مناطق شرقی و جنوب شرق کرمان از اواخر اردیبهشت ماه به علت بادهای صد و بیست روزه سیستان درگیر گردو خاک و کاهش کیفیت هوا می باشند. در چند روز اخیر با خیزش غبار از کویر مرکزی کشور به سمت کرمان، مناطق شرق و جنوب استان بیش از سایر مناطق درگیر ریزگردها شدند در شهرستان های فهرج، ریگان و جیرفت شدت آن بیشتر بوه است. عراقی زاده افزود: علاوه بر مناطق فوق، غبار شهرهای راور، شهداد، کرمان، رفسنجان، زرند، بردسیر و انار را نیز درگیر کرده است.

در بخشی از این مصاحبه عراقی زاده با اشاره به آمار ثبت شده در ایستگاه های هواشناسی استان گفت در سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۱ روز همراه با گردوغبار بوده است این درحالی می باشد که در سال ۱۴۰۲ تا به امروز روزهای همراه با گردوخاک در سطح استان کرمان به ۴۷ روز رسیده است و شهرستان بم نیز با ۱۵ روز بیشترین تعداد روز همراه با گردوغبار را داشته است.

 

You must be logged in to post a comment.