سر تیـتر خبر هواشـناسی: ناپایداری درجنوب و غرب استان

—————————————————————————————-

پیـش بینی : طبق بررسی آخرین نقشه های هواشناسی در ادامه ناپایداریهای روزهای گذشته، امروز بعدازظهر هم در مناطق جنوبی استان ، رشد ابرهای همرفتی و احتمال رگبار باران ، رعد و برق و وزش تند بادهای لحظه ای پیش بینی میشود که شدت آنها به مراتب از روزهای قبل کمتر خواهد بود.فردا از شدت ناپایداری در این مناطق کاسته خواهد شد.

اما از فردا شرایط برای وقوع طوفان شن و خاک در شرق استان مهیاست. ازین رو در مناطقی همچون فهرج و ریگان، وزش باد نسبتاً شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.در برخی مناطق شمال و شمالغرب استان هم وزش تندبادهای لحظه ای و گرد و خاک پیش بینی میشود.

You must be logged in to post a comment.