اداره کل هواشناسی استان کرمان

 

سر تیـتر خبر هواشـناسی: ناپایداری در استان

—————————————————————————————-

پیـش بینی : طبق بررسی آخرین نقشه های هواشناسی امروز بارش در اکثر مناطق استان ادامه خواهد داشت. بارش در مناطق کوهستانی به صورت برف خواهد بود. روز سه شنبه از شدت بارش ها بجز در مناطقی از جنوب استان کاسته خواهد شد. مجددا روز چهارشنبه با ورود سامانه بارشی در اکثر نقاط استان بارش برف و باران و وزش تندبادهای لحظه ای پیش بینی می شود . این سامانه تا روز جمعه در استان فعال خواهد بود.

You must be logged in to post a comment.