اداره کل هواشناسی استان کرمان

 

سر تیـتر خبر هواشـناسی: ناپایداری در شمال و غرب  استان

—————————————————————————————-

پیـش بینی : طبق بررسی آخرین نقشه های هواشناسی ، از اواخر وقت امروز تا فردا ناپایداریهای جوی بصورت افزایش ابر ، وزش تند بادهای لحظه ای و رگبار پراکنده درارتفاعات مناطق شمالی و غرب استان پیش بینی می شود. روز چهارشنبه بتدریج از میزان ابرناکی آسمان کاسته خواهد شد .همچنین وزش تندبادهای لحظه ای در شرق استان تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت .

You must be logged in to post a comment.