توصیف پدیده های جوی مورد انتظار: وزش باد نسبتا شدید

 

زمان شروع:  یکشنبه ۲۸ دی  و با شدت کمتر ۲۹ دی

 

نوع مخاطره: وزش باد و خیزش گرد وخاک

 

منطقه اثر: اکثر مناطق ،خصوصاً شرق ، شمالغرب و غرب استان

 

زمان پایان:  اواخر وقت دوشنبه ۲۹دی

 

اثر مخاطره:

غبارآلودگی ، کاهش دید افقی، کاهش کیفیت هوا، احتمال خسارت به سازه های شهری و تجهیزات ساختمانی

 

توصیه: عدم تردد در فضای باز و پرهیز از سفرهای غیر ضروری

خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد

کنترل ایمنی های مربوط به مقاومت تاسیسات و خطوط انتقال نیرو

کنترل پوشش گلخانه ها

آماده باش نیروهای امداد رسان و مرتبط با مدیریت بحران

You must be logged in to post a comment.