کشاورزان پسته کار شهربابک در اقدامات پیشگیرانه بموقع سرمازدگی با هواشناسی از محصولات کشاورزی خود محافظت کردند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، رئیس اداره هواشناسی شهر بابک گفت : با همکاری اداره هواشناسی و کشاورزان ۴ دماسنج بسیار دقیق و حساس در منطقه خاتون آباد نصب و رصد دمای منطقه مورد توجه قرار گرفت .
کوشا افزود : با اقدامات به موقع و موثر کشاورزان منطقه خاتون آباد از جمله روشن کردن آتش در باغات کشاورزی محصول پسته امسال از گزند سرما در امان ماند.

You must be logged in to post a comment.