با معرفی سامانه خودکار تهک کشاورزی در غرفه هواشناسی در نمایشگاه دانشگاه ولیعصر، کاربران در این سامانه عضو شدند.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، همزمان با برگزاری دومین همایش ملی پسته در تاریخ ۲۱ و ۲۲ شهریور در دانشگاه ولیعصر رفسنجان در غرفه هواشناسی بازدیدکنندگان با سامنه خودکار تهک نیز آشنا شدند

به گفته دبیر تهک کشاورزی  استان کرمان در این نمایشگاه ضمن معرفی ادوات هواشناسی سامانه خودکار تهک کشاورزی نیز معرفی شد . که با استقبال بازدیدکنندگان جهت عضویت در این سامانه همراه بود.

مریم سلاجقه افزود  این نمایشگاه با توجه به حضور کلینیک های گیاه پزشکی و نهادهای موثر در تولید مواد غذایی و امور کشاورزی بهترین فرصت جهت معرفی سامانه خودکار تهک کشاورزی بود

 

You must be logged in to post a comment.