این سیستم برای هشدار و اطلاع رسانی به مردم در مراکز پر جمعیت استان نصب میشود که به صورت آنلاین در هر زمان از شبانه روز اطلاعاتی از جمله میزان درجه دما و احتمال بارندگی از ۷۲ ساعت قبل را به صورت لحظه‌ای روی مانیتور قرار می دهد و عموم مردم می توانند با مشاهده در هر زمان از وضعیت هوای استان و شهرستان ها مطلع شوند.