امروز در پاره ای مناطق شمال و غرب استان رگبار باران  به همراه رعد وبرق پیش بینی میشود. همچنین در اکثر مناطق ، خصوصاً شرق، جنوبشرق و شمال و شمالغرب استان ، وزش باد شدید و واحتمال وقوع طوفان طی امروز و فردا دور از انتظار نیست. از صبح چهارشنبه کاهش دما در استان پیش بینی میشود.

You must be logged in to post a comment.