طبق بررسی آخرین نقشه های هواشناسی همچنان وزش باد و گرد و خاک در شرق و جنوبشرق استان پیش بینی می شود

به گزارش روابط عمومی هواشناسی اسان کرمان امروز هم پدیده غالب در مناطق  شمال ، شمال غربی ، شرق و جنوب شرق استان کرمان وزش باد می باشد که در مناطق شرقی استان وزش باد سرعت بیشتر و همراه با خیزش  گرد وخاک می باشد.

به گفته کارشناس پیش بینی هواشناسی خیزش گرد و خاک در محور های مواصلاتی استان سیستان و بلوچستان مانند شهداد نهبندان دور از انتظار نخواهد بود. ایشانت در ادامه افزود در سایر نقاط استان جوی آرام حاکم است و  به لحاظ دمایی نیز تغییرات محسوس دما نخواهیم داشت.

You must be logged in to post a comment.