اداره کل هواشناسی استان کرمان

 

سر تیـتر خبر هواشـناسی: وزش باد و گرد و خاک در شرق  و جنوبشرق  استان

—————————————————————————————-

پیـش بینی : بررسی آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر نفوذ زبانه های پرفشار از عرضهای بالاتر به سمت نیمۀ جنوبی کشور همراه با موج عمیق و دامنه بلند تراز میانی جو می باشد که پیامد آن استقرار هوای سرد و جوی عمدتاً پایدار در منطقه خواهد بود. ضمن اینکه در مناطقی از شمال،شرق و جنوبشرق استان طی امروز و فردا وزش باد و گرد و خاک پدیدۀ قابل ذکر خواهد بود.

You must be logged in to post a comment.