اداره کل هواشناسی استان کرمان

 

سر تیـتر خبر هواشـناسی: وزش تندبادهای لحظه ای در شرق استان

—————————————————————————————-

پیـش بینی : طبق بررسی آخرین نقشه ها و مدلهای پیش یابی هواشناسی ، امروز در شرق برخی مناطق شمال استان  وزش تندبادهای لحظه ای به همراه خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود. در مناطق  جنوبغربی استان پدیده غالب افزایش ابر و احتمال رگبار ورعد برق و وزش تند بادهای لحظه ای می باشد .

You must be logged in to post a comment.