امروز از شدت و میزان ناپایداریها در سطح استان کاسته شده و تنها در مناطقی از مرکز و جنوبغرب استان بارش پراکنده باران پیش بینی میشود. روند کاهشی دما تا روز یکشنبه در استان ادامه خواهد داشت.فردا پدیده غالب جوی در شرق استان وزش باد نسبتا شدید و خیزش  احتمالی گرد و خاک می باشد که تا شنبه ادامه دارد.

You must be logged in to post a comment.