مدیر کب هواشناسی استان کرمان با اهدائ لوح روز روابط عمومی را به همکاران فعال در عرصه اطلاع رسانی هواشناسی تبریک گفت

در این پیام آمده است :

امروزه پیشبرد اهداف برنامه های یک سازمان با تقویت انگیزه های جمعی ،آگاهی عمومی و اعتماد مردمی امکان پذیر است .در این میان ابعاد گسترده تاثیر ارتباطات و اطلاعات برکارآمدی دست گاهها، موجب نگاه ویژه مدیران به نقش و جایگاه روابط عمومی گردیده است .ازهمین رو سازمانهای پیشرو علاوه بر اینکه روابط عمومی را به مثابه کانون تفکر برا ی مدیریت افکار در جامعه و هنری برا ی یافتن رمز نفوذ دلها می دانند. از سوی دیگر نامگذاری سالجاری به نام جهش تولید، ازسوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( این وظیفه را بر دوش تلاشگران این عرصه می نهد تا به عنوان  یکی از مهم ترین هدا یت کنندگان فضای فکری جامعه برای تحقق این حماسه نزد افکار عمومی تلاش نمایند. اکنون فرصت را مغتنم شمرده با گرامیداشت ۲۷ اردیبهشت ماه روز روابط عمومی و ارتباطات مراتب تقدیر و تشکر خود را از خدمات ارزشمند و تلاشهای سازنده سرکار عالی در راه تعالی و پیشرفت ایران اسلامی و نیز انعکاس رویدادهای اداره کل هواشناسی ابراز نمایم.

You must be logged in to post a comment.