مدیر کل هواشنناسی کرمان طی پیامی نوروز ۹۸ را تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان در متن این پیام آمده است:

بار دیگر تقدیر الهی ، فرصت بهار را با هـزاران نقش و نگار فراهم کرد و کارگاه آفرینش، مجال رویت و معرفت مبداء و معاد را در موسم بهار مهیا و آیات الهی را در جـای طبیعت واقع ساخت تا نشان بی نشان او باشد. نوروز مژده رسیدن بهار سحر آمیز را به ما می دهد و بهار طبیعت در یچه ای برای گام نهادن به بهارستان جان است صحنـه و جهان آینه نمای قدرت خـداو ند می گردد. بدینوسیله با استعانت از الطاف خداوندی و به انگیزه رستاخیز طبیعت ، فرارسیدن بهار شکوهمند را که هنگامه مواهب الهی است به حضور شما هم کار گرامی تبریک گفته و از درگاه حضرت دوست توفیقات روز افزون برای خدمتی سرشـار از شور و نشاط و مملو از توکل در جهت رشـد و شکوفایی ایران اسلامی را مسالت می نمایم.

You must be logged in to post a comment.