کشاورزان پسته کار خاتون آباد شهربابک در اقدامات پیشگیرانه بموقع سرمازدگی با هواشناسی از محصولات کشاورزی خود محافظت کردند

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان ، در تاریخ ۱۶ و ۱۷ فروردین ماه امسال نیز با کاهش دمای محسوس،  باغات پسته کرمان تحت تاثیر سرمازدگی قرار گرفتند .

کارشناس هواشناسی کشاورزی کرمان گفت: با نگاهی به میزان خسارت های ناشی از سرمازدگی محصولات کشاورزی طی دهه های گذشته می توان نتیجه گرفت که سرمازدگی به پدیده ای دایمی و همیشگی در کشاورزی کرمان تبدیل شده و باید با بهره گیری از شیوه های سنتی و فناوری های روز برای مقابه با آن اقدام کرد

سلاجقه با اشاره به اینکه اطلاع رسانی سریع و به موقع، مهمترین اصل برای جلوگیری از سرمازدگی می باشد افزود: هواشناسی کرمان امسال نیز با صدور هشدار زرد کشاورزی و اطلاع رسانی آن از طریق مدیریت بحران، فرمانداری ها، بخشداری ها، شوراهای اسلامی به کشاورزان مناطق یاد شده برای انجام اقدامات پیشگیرانه ، رادیو، تلویزیون، خبرگزاریها و کشاورزان پیشرو تهک کشاورزی استان و همچنین با کمک محصولات تولید شده توسط پزوهشکده هواشناسی آب و کشاورزی ایلام در خصوص تهیه نقشه های مرتبط با سرمازدگی، توانست گامی موثر در کنترل سرمازدگی بهار امسال بالاخص در منطقه خاتون آباد و رباط شهربابک داشته باشد. سلاجقه با اشاره به روش های کنترل سرما در باغات گفت: اقدامات پیشگیرانه از قبیل اطلاع رسانی به موقع و صحیح، ایجاد بادشکن در حریم باغها، برافروختن آتش و دود و استفاده از تجهیزات و فناوری های تازه بهترین راهکار برای مقابله با سرمازدگی محصولات باغی و کشاورزی هستند

سلاجقه  با اشاره به انواع سرمازدگی گفت: سرمازدگی امسال یک سرمازدگی مختلط بوده است و کنترل اینچنین سرمازدگی ها بسیار سخت تر است و میزان خسارت نیز بسیار بالاتر از سالهای قبل می باشد.

به گفته سلاجقه با توجه به اینکه استفاده از فناوری های مدرن در رابطه با کنترل سرمازدگی برای کشاورزان منطقه که دارای زمین های محدودی هستند، مقرون به صرفه نیست بنابراین کشاورزان و باغداران می توانند ضمن رعایت نکات ایمنی و توصیه کارشناسان جهاد کشاورزی با استفاده از آتش اقدام های پیشگیرانه خود را به عمل آورند. این اقدام در منطقه خاتون آباد و رباط شهربابک امسال نیز با توجه به پایش مستمر دما توسط هواشناسی در شهربابک انجام شد.

رئیس اداره هواشناسی شهر بابک  نیز گفت : با همکاری اداره هواشناسی و کشاورزان ۴ دماسنج بسیار دقیق و حساس در منطقه خاتون آباد نصب و رصد دمای منطقه مورد توجه قرار گرفت

کوشا افزود : با اقدامات به موقع و موثر کشاورزان منطقه خاتون آباد از جمله روشن کردن آتش در باغات کشاورزی محصول پسته امسال در این باغات از گزند سرما در امان ماند.

You must be logged in to post a comment.