مدیر کل هواشناسی کرمان در مصاحبه تلویزیونی مصرف بهینه منابع آب را ضروری دانست.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان ، پاییز امسال روزهای پایانی خودش را سپری می کند و کویر کرمان شاهد بارشهای مناسب نبود و سدهای استان ذخایر آبی مناسبی ندارند و به گفته سرپرست شرکت آب منطقه ای کرمان ذخیره آب سدها را در حال حاضر ۱۳۰ میلیون مکعب اعلام کرد که ۲۳ درصد پر شدگی دارند .

مدیر کل هواشناسی استان کرمان در مصاحبه تلویزیونی خبر صدا وسیمای مرکز کرمان گفت پیش بینی های فصلی نشان می دهد که در زِمستانِ پیش رو بارندگی نرمالی را در استان کرمان نداشته باشیم اما با توجه به پاییز کم بارش و تکرار دوره خشکسالی تاکید  برمدیریتِ بهینهِ مصرف آب است .

عراقی زاده مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به توزیع نوع بارش ها در سالیان اخیرکرمان افزود: میانگین بارندگی بلند مدت استان کرمان ۱۳۷ میلی‌ متر است که سال زراعی گذشته (۱۴۰۱-۱۴۰۲)  ۸۵ میلی متر بوده است آمار نشان میدهد در سال زراعی گذشته  ۳۸ درصد کاهش بارندگی نسبت به بلند مدت داشته است.

You must be logged in to post a comment.