صبح امروز شهداد  گرمترین هوا را در بین ایستگاه های هواشناسی کشور داشته است.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان صبح امروز ایستگاه هواشناسی شهداد با حداقل دمای ۳۴ درجه گرمترین هوا را در بین ایستگاههای هواشناسی کشور داشته است. بر اساس گزارش ایستگاههای هواشناسی کشور، ایستگاه فرودگاه اردبیل با حداقل دمای شش درجه خنکترین صبح را در بین ایستگاهها داشته است.

به گفته کارشناس مرکز تحقیقات هواشناسی کرمان شهداد  یکی گرمترین شهرهای کشور می باشد که در این شهرستان رکوردهای دمایی نیز ثبت شده است.

You must be logged in to post a comment.