در ۲۴ ساعت گذشته کهنوج گرمترین هوا را در بین ایستگاه های هواشناسی کشور داشته است.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرما در ۲۴ ساعت گذشته  ایستگاه هواشناسی کهنوج با  حداکثر دمای ۴۷ درجه گرمترین هوا را در بین ایستگاههای هواشناسی کشور داشته است.

کهنوج از شهرهای استان کرمان و در جنوب شرقی ایران است . آب و هوای کهنوج گرم و خشک است و این شهر تابستان‌هایی گرم و زمستان‌هایی نسبتاً معتدل و تا حدودی سرد دارد

 

 

 

You must be logged in to post a comment.