مدیر کل هواشناسی از نصب ۶ ایستگاه هواشناسی کشاورزی دانش بنیان جهت پایش سرمازدگی در باغات رفسنجان خبر داد

به گزارش روابط‌عمومی هواشناسی کرمان؛ محسن عراقی زاده  در جلسه نشست تخصصی سرمازدگی پسته که با حضور  فرماندار رفسنجان، ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ، حقیقت مدیرسابق پایش هواشناسی کشور و اعضاء هیات علمی پژوهشکده پسته  تشکیل شده بود با اشاره به اینکه وجود ایستگاه‌های هواشناسی در باغات کشاورزی پسته رفسنجان ضروری است، گفت: با کمک این ایستگاه‌ها  پایش دما در باغات پسته انجام خواهد شد و به هواشناسی نیز کمک می کند تا پیش بینی دمایی از محل باغ را  انجام دهد و  با این کار می توان  قبل از بروز سرمازدگی هشدارهای لازم را به کشاورزان داد تا تمهیدات لازم را انجام دهند . مدیر کل هواشناسی کرمان گفت برای خرید این ایستگاه ها با فرمانداری رفسنجان جلساتی گذاشته شده است و رضایی فرماندار رفسنجان با رایزنی های لازم با مجتمع مس سرچشمه و از طریق مرکز نوآوری این مجتمع این ایستگاه‌های هواشناسی را تهیه خواهد کرد.  شایان ذکر است مکان سنجی این ایستگاه ها توسط اداره هواشناسی، جهاد کشارزی و موسسه تحقیقات پسته انجام خواهد شد و پس از تهیه ایستگاه‌ها نصب می شوند. عراقی زاده خاطرنشان کرد: تأسیس ایستگاه های مختلف هواشناسی جهت مقاصد خاص را استان دنبال می کند

You must be logged in to post a comment.