در حاشیه پیگیری مسائل حقوقی و مالکیتی زمین هواشناسی میانده جیرفت مدیر کل هواشناسی با رئیس دانشگاه جیرفت دیدار و گفتگو کرد.

به  گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، محمد نکوآمال در راستای پیگیری رفع موانع حقوقی جهت انتقال سند ایستگاه میانده جیرفت به هواشناسی با رئیس دانشگاه جیرفت گفتگو کرد.

در این دیدار بعد از بررسی مسائل حقوقی مقرر شد کارشناسان حقوقی هر دو ارگان پیگیری های لازم جهت انتقال سند را انجام دهند همچنین مدیر کل هواشناسی اطمینان خاطر داد مسائل عمرانی این ایستگاه توسط اداره کل پیگیری خواهد شد. ایستگاه میانده جیرفت از قدیمی ترین ایستگاه های هواشناسی کرمان با کاربری هواشناسی کشاورزی در حال فعالیت است. در این ایستگاه داده های فنولوژی و بیومتری محصولات خرما، پرتقال و سیب زمینی اندازه گیری و ثبت می شود.

You must be logged in to post a comment.