در دیدار محسن عراقی زاده با حمید سالخورده مدیر کل بحران استان کرمان تاکید بر ادامه همکاری بین هواشناسی و مدیریت بحران استان شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی کرمان در این دیدار عراقی زاده راجع به مسائل هواشناسی استان گفتگو نمود عراقی زاده ضمن اشاره به تنوع و گستردگی اقلیمی در ایران گفت این تنوع اقلیمی موجب شده که ایران جزو ۱۰ کشور اول به لحاظ بلایای طبیعی باشد وی به بحران خیز بودن استان کرمان و وقوع پدیده های جوی مخرب در استان نیز اشاره داشت و افزود: با بکارگیری اصول و ضوابط در حوزه مقابله می­توان از شدت بحران ها و آسیب ناشی ازاین پدیده ها جلوگیری کنیم. عراقی زاده گفت در خصوص مواجه شدن با مدیریت بحران پدیده های مخرب جوی  هواشناسی در چهار مرحله قبل، آغاز، حین و بعد از بحران هایی مثل سیل، طوفان و سرمازدگی با مدیریت بحران استان در کاهش خسارات و مدیریت بحران همراه باشد  ایشان ضمن تاًکید بر ادامه همکاری های بین بخشی خصوصاً در اطلاع رسانی پیش بینی و هشدار های پدیده های مخرب جوی، فعالیت های صورت گرفته در رابطه با هشدار و پایش سرمازدگی محصولات کشاورزی در فروردین ماه سال جاری و سیل تابستان را تشریح نمود.

حمید سالخورده در این نشست بر تعامل سازنده و پایدار اداره کل مدیریت بحران ‌استانداری با هواشناسی تاًکید کرد و گفت: یکی از پایه های تصمیم گیری در شرایط بحرانی، آمار و اطلاعات هواشناسی است. وی افزود: با اطلاع رسانی به موقع، پیش بینی دقیق و کسب آمادگی ‌لازم می توان جلوی بسیاری از خسارات را در شرایط جوی خاص گرفت. وی از کارشناسان مرکز پیش بینی استان در خصوص پیش بینی و هشدار های به موقع تقدیر کرد. سالخورده پیش بینی هواشناسی را یکی از ابزارهای کاربردی در زمینه مدیریت بحران دانست و اظهار داشت: هم اکنون تعامل خوبی در سطح استان با مجموعه هواشناسی وجود دارد و امیدواریم با مدیریت جدید در این زمینه بتوانیم پیشرفت­های  بیشتری داشته باشیم.

You must be logged in to post a comment.